PRAWO BUDOWLANE Z PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI I ORZECZNICTWEM Zobacz większe

PRAWO BUDOWLANE Z PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI I ORZECZNICTWEM

Nowy produktStan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.

                                                                

362 str. A-5, Bolesław Kurzępa 

Więcej szczegółów

69,00 zł

Więcej informacji

 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.

Książka, poza aktualnym tekstem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (ostatnia zmiana w Dz. U. z 2018 r. poz. 12), zawiera wszystkie najważniejsze przepisy wykonawcze, m.in. rozporządzenia:

- "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" po bardzo dużych zmianach od 1 stycznia 2018 r. (dotyczących w szczególności: zabudowy i usytuowania budynku, zagospodarowania działki budowlanej, wymagań przeciwpożarowych dla garaży oraz oszczędności energii i izolacyjności cieplnej);

- "w sprawie wzoru wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę";

- "w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia";

- "w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę".

Książka zawiera też wybór istotnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego tematycznie związanych z procesem budowlanym. 

 

362 str. A-5, Bolesław Kurzępa.

 

5 innych produktów w tej samej kategorii: