Zasady sprzedaży i wysyłki

Obsługa zamówień

 

Przy zamówieniach za pobraniem (płatne przy odbiorze towaru), wysyłka realizowana jest w ciągu 24 h od momentu otrzymania zamówienia (za wyjątkiem sytuacji, gdy brak jest określonego towaru w magazynie lub oznaczenie przy cenie towaru wskazuje na dłuższy okres oczekiwania).

 


 

Wysyłka towaru może odbywać się:

 

- Pocztą Pols...

Obsługa zamówień

 

Przy zamówieniach za pobraniem (płatne przy odbiorze towaru), wysyłka realizowana jest w ciągu 24 h od momentu otrzymania zamówienia (za wyjątkiem sytuacji, gdy brak jest określonego towaru w magazynie lub oznaczenie przy cenie towaru wskazuje na dłuższy okres oczekiwania).

 


 

Wysyłka towaru może odbywać się:

 

- Pocztą Polską (przesyłka polecona, priorytetowa) - po otrzymaniu przedpłaty na konto - 12 zł

- Pocztą Polską (przesyłka polecona, priorytetowa) - za zaliczeniem pocztowym (płatne przy odbiorze) - 22 zł

- kurierem DPD - po otrzymaniu przedpłaty na konto - 16 zł

- kurierem DPD - zapłata przy odbiorze towaru - 22 zł

 


 

Prosimy o uważne wpisywanie swoich danych, co pozwoli nam uniknąć ewentualnych pomyłek i zwrotów zamówionych towarów.


 

Zwroty i reklamacje


ZwrotyKażdy zamówiony produkt w naszym sklepie internetowym może być zwrócony bez podawania przyczyny. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia wyślecie Państwo do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Następnie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia należy dokonać zwrotu produktów. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.
W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie, produkty należy odesłać Pocztą Polską (z potwierdzeniem nadania) wraz z otrzymaną fakturą VAT na nasz adres:

 

PPHU ''SIGMA'' J.Banecki, I.Jaśniewski i wspólnicy-sp.j.

ul. Trzcińska 21/23

96-100 Skierniewice


Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty i koszt przesyłki, zostanie dokonany na numer rachunku bankowego.ReklamacjeReklamacja obejmuje towar uszkodzony (np.: podczas transportu do Klienta) lub posiadający defekt, wady fabryczne (np.: brak stron) i może dotyczyć części lub całości zamówienia.
Reklamowane produkty należy odesłać Pocztą Polską (z potwierdzeniem nadania) wraz z otrzymaną fakturą VAT i informacją o przyczynie reklamacji na nasz adres:

 

PPHU ''SIGMA'' J.Banecki, I.Jaśniewski i wspólnicy-sp.j.

ul. Trzcińska 21/23

96-100 Skierniewice

 

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki reklamacyjnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie wymieniony na nowy i pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe z powodu jego braku w magazynie, zwrócimy Państwu pieniądze. Tylko po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwracamy również koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego.

 

Zamówienia na książki przyjmujemy również:


- telefonicznie: (46) 835-90-65 lub 833-23-25


- faxem: (46) 835-90-62


- pocztą na adres:


PPHU ''SIGMA'' J.Banecki, I.Jaśniewski i wspólnicy-sp.j.

ul. Trzcińska 21/23

96-100 Skierniewice


- przez e-mail: poczta@sigma-wydawnictwo.com.pl


Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. SIGMA J. Banecki, I. Jaśniewski i wspólnicy – sp.j. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Trzcińska 21/23, 96-100 Skierniewice, tel. 46 8332325, e-mail: poczta@sigma-wydawnictwo.com.pl

 1. Cel i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 1. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej.

 1. Okres przechowywania danych.

 1. Dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz okres umożliwiający dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikający z realizacji zawartej umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów na potrzeby rozliczeń z organami podatkowymi.

 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy, jeżeli nie dojdzie do jej zawarcia w ciągu 30 dni od złożenia Państwu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o umowie zostaną niezwłocznie osunięte.

 1. Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • dostawcom usług umożliwiających realizację umowy, tj. w szczególności: firmom spedycyjnym, kurierskim, marketingowym, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnionym pracownikom,

 • audytorom – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu,

 • dostawcom usług dla Administratora – w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych,

 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

 • prawo do usunięcia danych oraz ograniczania przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • prawo do cofnięcia zgody.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Więcej

Zasady sprzedaży i wysyłki W tej kategorii nie ma produktów.